Kaposvári Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület

A Somogy Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot (korábbi nevén Somogy Megyei Civil Információs Centrum) 2017 januárjától a Kaposvári Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület működteti.

A Kaposvári Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület a kaposvári lokálpatrióta nagyvállalkozók és cégvezetők közös összefogásával a város gazdaságának fejlesztésének és munkahelyteremtésének céljából alakult meg. Az Egyesület elsősorban dolgozni akaró polgárokon próbál segíteni, hogy aktív keresőképes társadalmat hozzon létre az iskolapadból kikerülve a munkaerőpiacon való elhelyezkedésig. A tervezhető jövőkép egyik kiemelten fontos eleme a munkahelyteremtés, ami Egyesületünk fő célkitűzése.

Az ifjúság segítésének eredményessége nemcsak abban mutatkozik meg, ha egy fiatal kitanulja a szakmáját, felveszik az egyetemre, vagy megtalálja az első munkahelyét, hanem abban is, hogy folyamatosan segítségére tudunk lenni. Azok számára, akik megkeresik Egyesületünket végzettségüknek megfelelő munkahely keresésben nyújtunk segítséget. Egyesületünk felismerte, hogy a magánérdek és a közérdek nem választható szét: ugyanis nincs tartós siker a magánvállalkozásban sikeres közösség nélkül. Nincs eredményes közösség, igazgatás szilárd alapokon álló egyének, vállalkozók nélkül. Kudarcra ítélt az egyén, ha nincs figyelemmel a közjóra, elgyengül az a közösség, amely nem fordít elég figyelmet az egyéni boldogulásra. 

Ezen felismeréstől vezérelve elhatároztuk, hogy a modern kor kihívásaira felkészülten, erőinket és tudásunkat összefogjuk, azokat Kaposvár város valamint térsége társadalmi, gazdasági fejlődésének szolgálatába állítjuk. Tesszük ezt az együtt gondolkodni és tenni kész vállalkozók összefogásával, tapasztalataik és építő meglátásaik összegyűjtése, rendszerezése révén. Ezen közösségépítő tevékenységünk eredményét meg kívánjuk osztani a város vállalkozói közösségével, vezetőivel, polgáraival. 

up