Tájékoztató az éves beszámoló benyújtásához 2017. 04. 09., Vasárnap, 12:57

Tájékoztató az éves beszámoló benyújtásához

Tájékoztató az éves beszámoló benyújtásához
Tájékoztató 2017. 04. 09. 12:57

Felhívjuk a civil szervezeti képviselők figyelmét, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 30. § (1) bekezdése alapján minden civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

Ezen jogszabály alapján a civil szervezeteknek beszámolójukat - illetve közhasznú szervezet esetén annak közhasznúsági mellékletét is - az előző év vonatkozásában minden év május 31. napjáig kell letétbe helyezni, akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan, az ügyfélkapunk keresztül (ÁNYK űrlapon), vagy papír alapon eredetiben, vagy hitelesített másolatban kell megküldeni az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf. 24.) részére.

A beszámolóval kapcsolatos tudnivalókról a civil szervezetek részletes információt találnak a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szerveztek címszó alatt.

Amennyiben a fenti jogszabályi kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékleteiket a megadott határidőig nem nyújtják be, illetve azt egy éven belül nem pótolják, úgy a törvényszék minden külön intézkedés nélkül pénzbírságot szabhat ki a civil szervezettel szemben.

Kérjük, szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani a beszámoló Országos Bírósági Hivatal felé, határidőben történő megküldésére!

up