Szuloki Felnövekvő Nemzedékért Egyesület

Település: Szulok
Járás: Barcsi
Tevékenység: egyéb szociális tevékenység
Irányítószám: 7539
Cím: Szulok, Sallai Imre utca 27.
Telefonszám: 06-30-454-2117

 Szulok község "felnövekvő nemzedéke" boldogulásának segítése, a fiatalság programjainak, szerveződéseinek, tanulásának, képzésének erkölcsi és anyagi támogatása. Az egyesület különös tekintettel gondoskodik a székhelye és környéke etnikai kisebbsége kulturális hagyományainak ápolásáról és bemutatatásáról. Tevékenységével elősegíti az etnikai kisebbség helyi társadalomba való beilleszkedését. A fiatalokban az egészséges életszemlélet, az erkölcsös magatartás fejlesztése, erősítése. Az egyesület tagjainak közösségi életre nevelése, öntevékenységük kibontakoztatása, a hagyományok ápolása. Együttműködés kialakítása a baráti körökkel, az egyesület szimpatizánsaival.

up