Somogyvámosi Roma Egyesület

Település: Somogyvámos
Járás: Fonyódi
Tevékenység: esélyegyenlőség társadalmi segítségnyújtás
Irányítószám: 8699
Cím: Somogyvámos, Haladásu.13/B
E-mail cím: autonomia@autonomia.hu

A Somogyvámosi Roma Egyesület 2006-os megalakulása, 2006 óta, szerves része a település életének. A TÁMOP 5.1.1. , 2012.09.-2013.10. között működő projekt célja, hogy a kistérség roma lakosságának oktatási, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, érdekérvényesítési, információs hátrányai mérséklődjenek. A kistérségben öt roma civil szervezet működik – öt településen, a települések a következőek: Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Somogyvámos, Somogyvár. A szervezetek azonban humánerőforrás, érdekérvényesítés, információ és források hiányában nem képesek a maguk által kitűzött célokat elérni. Nem rendelkeznek megfelelő informatikai ismeretekkel, nem ismerik a hazai pályázati rendszereket, nem ismerik a közösségszervezés hatékony technikáit. A pályázat célja, hogy a kistérségben jól működő, a helyi igények és szükségletek kielégítésére alkalmas civil szervezetek váljanak a fenti egyesületekből. A pályázat közvetlen célja a településeken működő roma civil szervezet forrásszerző kapacitásának növelése, készségfejlesztéssel, szakmai képzésekkel, jó gyakorlatok megismerésével, új partnerségi kapcsolatok kialakításával, érdekeik képviseletének javításával, továbbá rendelkezzenek a helyi közösség bevonásával készült fejlesztési stratégiával, kidolgozott projektekkel, illetve rendezvényszervezési tapasztalatokkal a helyi közösség erősítésével. Kistérségi szinten pedig együttműködésük fenntartható fejlesztése a cél, közös szervezet (szociális szövetkezet) és tervek kialakításával. Ennek érdekében a szervezetvezetők kompetenciafejlesztő tréningeken, tapasztalatcsere utakon, szakmai képzéseken vesznek részt, illetve saját településükön közösségi rendezvényeket szerveznek. A projekt megvalósítását 1 379 375 Ft visszatérítendő támogatással segítette a Kiegészítő Támogatások Program, mely támogatás projekt utolsó 5%-nak előfinanszírozása.

up