SOMOGYORSZÁGI SZENT LÁSZLÓ Kulturális- Hagyományőrző Egyesület

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: kultúra hagyományőrzés
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Léva köz 3. ,1.lh., 4/3.

képviselő: elnök Dr. Sebők László

A magyar történelem, kultúra, mitológia megismerése és megismertetése, a magyar hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése, kulturális örökség, hagyományok megóvása. Hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a nemzeti öntudatot és a hazaszeretet erősítse. Előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási- rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével (pl. versenyek, pályázatok, kiadványok kiadása, stb.) az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak. Együttműködés, kapcsolattartás és - az egyesület lehetőségeivel arányban álló - támogatás más hasonló célú - történelmi határon belüli, és azon kívüli magyar szervezetekkel, magyar közösségekkel, illetve azok részére.

up