Somogyi Műszaki, Természettudományi és Közgazdasági Szakemberek Egyesülete

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: természettudomány tudományos műveltség
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Fejedelem utca 7.
Telefonszám: 06-30-440-0866
E-mail cím: info@tudasert.hu

A műszaki természettudományi és gazdasági értelmiség szakmai tudományos értékeinek védelme és továbbfejlesztése, közös törekvéseinek szolgálata, közös érdekeik képviselete, a szakmai-tudományos fejlődés előmozdítása, a tudományos műveltség és ismeretek terjesztése, a műszaki ismeretek megújításának segítése, információkkal való ellátása. Arra törekszik, hogy különösen a gazdasági felzárkóztatásra váró térségekben a műszaki-gazdasági élenjáró megoldások alkalmazásra kerüljenek, az innovációs alkotások és alkotóik elismerést kapjanak, a tudományos kutatások eredményei a gyakorlatban alkalmazásra kerüljenek, a tudományos és gazdasági élet szereplői együttműködjenek, az Európai Unióba való beilleszkedés, az integráció elmélyítése érdekében műszaki információs és egyéb szolgáltatásokat nyújtson tagjainak, a gazdasági, tudományos és oktatási területek szakembereinek, szervezeteinek, elősegíti a nemzetközi tapasztalatcseréket, a természet védelem és gazdasági-műszaki haladás követelményei összehangolódását, a tudatos magatartást tudományos rendezvényeivel elősegítse, feltárja és megőrizze az ipari és agrártermelés történeti és kulturális hagyományait, továbbképzések szervezésével, szakmai tapasztalatcserével segítse a diákok, a fiatal szakemberek szakmai és tudományos fejlődését, szülőhelyén érvényesülését.

up