Somogy Megyei és Kaposvári Civil Szervezetek Szövetsége

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: civil szervezetek érdekképviselete
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Tallián Gy. u. 23/a
Telefonszám: 06-30-846-9130
E-mail cím: somogyicivilszovetseg@gmail.hu

A SZÖVETSÉG FŐ CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE:

1.)A kaposvári és somogy megyei civil szervezetek érdekképviselete és érdekérvényesítése.

2.)A civil társadalom fejlődésének elősegítése és érdekképviselete.

3.)A civil társadalomnak a demokratizálás folyamatában betöltött szerepének erősítése.

4.)A civil szervezeteket érintő központi államhatalmi és önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai, közösségi hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. 5.)Kaposvár város és Somogy megye területén működő, a civil szervezeteket/szerveződéseket illetve azok tagságát érintő kérdésekben, társadalmi viszonyokban az önkormányzatok, hatóságok, intézmények, esetleg államhatalmi,valamint igazságügyi szervek és a civil szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, a felek közötti tevékenység, együttműködés koordinálása, a közös feladatok szervezése.

6.)Emberi és polgári/állampolgári/közösségi jogok, szabadságjogok védelme. 7.)Kulturális értékek feltárása és ápolása, a hazafiság és lokálpatriotizmus erősítése, hagyományőrzés és hagyományápolás.

8.)Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás.

9.)Karitatív és szociális szerepvállalás a rászorultak, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok/rétegek érdekében.

10.)A civil szervezetek közötti párbeszéd, koordináció és számukra szolgáltatások biztosítása. 

up