Rinyamenti Hártányos Helyzetű Emberek Egyesülete

Település: Rinyaújlak
Járás: Barcsi
Tevékenység: társadalmi segítségnyújtás kultúra
Irányítószám: 7556
Cím: Rinyaújlak, Petőfi u. 66.
Telefonszám: 06-30-451-8611
E-mail cím: rinyamenti.h.h.e.e@freemail.hu

Civil szervezetünk célja az, hogy önkéntes, önszervező cselekvések összegzésével segítse a Rinyaújlak közösség továbbfejlődését. Célja továbbá, hogy Rinyaújlak roma nemzetiségű lakói élhető környezetben, lehetőségeiket és hagyományaikat, kulturális szokásaikat lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassák. Támogatni kívánjuk a község életminőségét fejlesztő programokkal (környezeti kultúra, egészségvédelem, oktatás, művelődés). A roma lakosságot érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelésének feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Rinyaújlak településén élő roma és hátrányos helyzetű családokat érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása e tevékenységek koordinálása, közös feladatok, szervezések. A helyi közösség szükségleteinek megfelelően közvetíti a különböző szakmák közművelődési, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és elképzelések- módszerek és gyakorlatok számára. Többféle véleményalkotást vállalt, és elemzéseket készít el és állást foglal a közösséget érintő kérdésekben. Együttműködik a szomszédos közösségekkel. Pályázatok lehetőségeivel élünk, hogy minél több lehetőségünk legyen a szervezet működésesre és céljaink megvalósítására. Fontos, hogy a Rinyaújlaki közösség roma nemzetiségű kultúrájának és hagyományainak ápolása. Községfejlesztést meghatározott társadalmi és tárgyi környezetben végzett személyiségfejlesztő tevékenységek, melyek ösztönzik (főként) a fiatalokat, és ezzel segíti a helyi kultúra fejlesztését. Meghatározó szerep jut a hagyományőrzésnek és a népszokások felélesztésének, folytatja és bátorítja a helytörténeti kutatásokat. Forrás: http://rinyamentihhee.freewb.hu/

up