Polgári Nyugdíjas Klub

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: szabadidő
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Anna u. 3.

A nyugdíjasok érdekeinek képviselete. Az érdekképviselet körében az egyesület párbeszédet folytat az önkormányzat tisztségviselőivel, érdemi javaslatokat, indítványokat tesz a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében. Az egyesület célját képezi ezen felül a konzervatív, keresztény, nemzeti, polgári, erkölcsi értékrend, ezen értékrend megőrzése, képviselete. A közéletben a demokrácia, a társadalmi igazságosság, a jog, az egymás iránti szolidaritás és humánum érvényesülésének elősegítése.

up