Pálos Házak a Családért Alapítvány

Település: Gálosfa
Járás: Kaposvári
Tevékenység: családsegítő társadalmi segítségnyújtás
Irányítószám: 7473
Cím: Gálosfa, Zöldfa utca 10.
Telefonszám: 06-82-950-856
E-mail cím: paloshazak@gmail.com

A Gondviselés 2011-től lehetővé tette, hogy a Magyar Pálos Rend és a Pálos Házak a Családért Alapítvány között együttműködés jöjjön létre azzal a céllal, hogyaz Alapítvány tulajdonában és pártfogóinak használatában lévő gálosfai földterületeken lévő Páloskertena szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi színtér formálódjon. E társulás minden elemében a közös akarat a hazaszeretet cselekvő megnyilvánulása a katolikus keresztény szellemiségre épülő, pálos lelkiséget hordozó átfogó ökológiai szemlélet megőrzésével és kinyilvánításával. A működés során az Alapítvány céljainak megvalósulását a pálos hagyományokból merítő önellátó gazdálkodással és az engesztelő-szemlélődő (kontemplatív) életmódra hangolódással kapcsoljuk össze. Az együttműködők által – kiemelten a Magyar Pálos Rend tágabb értelemben vett baráti körében – a jó testi, lelki, szellemi és kapcsolati közérzet kialakítása és fenntartásaaz egyéni, hitéleti és társadalmi érdekeket, szükségleteketkielégítő magatartásformák megismerésével és alkalmazásával történik. Legfontosabb vágyunkra – a pálos költő, Virág Benedek szavaival – hívjuk fel a figyelmet: „Nem fény, nem világi jó, Hanem a magával békés lélek boldogít.” ****** A küldetés célkitűzései Általános: A Pálos Házak a Családért Alapítvány közhasznú szervezet, melynek elsődleges célja a családok összetartása és a családi, rokoni, baráti, munkatársi kapcsolatok erősítése az üdülés és a közös tevékenység által. Alapnak tekintjük, hogy – Istennek hála – egy gyönyörű természeti környezetben lévő összefüggő területről kell gondoskodnunk, amit nem szándékozunk megbontani, hanem a szerzetesi közösségek gyakorlatát követve a koncentrált irányítás és felelősségvállalás mellett köteleztük el magunkat.

Bővebb információ:

www.paloskert.hu

up