ORION Űrnemzedék Alapítvány

Település: Somogytúr
Járás: Fonyódi
Tevékenység: kultúra
Irányítószám: 8683
Cím: Somogytúr, Árpád utca 34.
Telefonszám: 06-30-453-3101
E-mail cím: info@urnemzedek.hu

Az ORION Űrnemzedék Alapítvány célja az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltése és az ismeretterjesztés elsősorban a fiatal generációk, illetve minden érdeklődő korosztály körében. Az Alapítvány céljai tágabb értelemben véve illeszkednek az Európai Unió azon törekvéseihez, hogy a természettudományok és az úgynevezett STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) tantárgyak és szakmák iránt felkeltsék a fiatal generációk érdeklődését, mivel világszerte a fejlődés korlátját jelenti az e területeken tapasztalható szakemberhiány. Az Alapítvány céljainak megvalósítása Az Alapítvány e célját módszertani, technológiai és tartalmi értelemben is a legjobb gyakorlatot megtestesítő nemzetközi és európai oktatási, ismeretterjesztési programok Magyarországi meghonosításával kívánja elérni. A tervezett oktatási programok egy sokéves fejlődési lehetőséget biztosító moduláris rendszerben korcsoportonként igazodnak a diákok háttérismereteihez és befogadási kultúrájához. A programok fontos eleme a pedagógusképzés is, így az ismeretterjesztés a meglévő oktatási rendszerhez igazodva valósítható meg. Nemzetközi ösztöndíjak, diák- és pedagóguscsere programok, tanulmányi versenyek és vetélkedők, tanulmányi kirándulások szervezésével és támogatásával az Alapítvány kapcsolódni kíván a hasonló törekvéseket megvalósító nemzetközi közösséghez elsősorban európai, illetve orosz, kínai és amerikai partnerekkel. Az Alapítvány Tiszteletbeli Elnöke Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki személyes ismeretterjesztő tevékenységével és nemzetközi kapcsolatrendszere révén is segíti az Alapítvány munkáját.

up