Oberon Alapítvány a Fogyatékkal Élő Felnőttek Életprogramjáért

Település: Zamárdi
Járás: Siófoki
Tevékenység: társadalmi segítségnyújtás
Irányítószám: 8621
Cím: Zamárdi, Kálmán Imre u. 43.
E-mail cím: oberon.alapitvany@gmail.com

Alapítványunkat 2014 végén hoztuk létre azzal a céllal, hogy a felnőtt korú fogyatékkal élőket segítsük életük jobbá tételében, életvitelük és életprogramjuk sokoldalú kialakításában. Idetartozik a munkához jutásban, a munkára való felkészítésben, a szabadidő eltöltésében és a lakókörülmények megteremtésében való közreműködés. Alapítványunk céljai között kiemelt helyen szerepel, de nem kizárólagos az értelmi sérültek segítése. Az Alapítványt érintett szülőként azért hoztuk létre, mert azt tapasztaltuk, hogy az oktatási intézményeket elhagyva – kis túlzással – vége van az “útnak”. A fejlesztési lehetőségek beszűkülnek, a kortárs közeg, társaság gyakorlatilag megszűnik körülöttük, bezárul a kör. A családok, akik addig információikat jórészt egymástól szerezték, nem találkoznak, magukra maradnak, érdekérvényesítő képességük, a közös gondolkodásra irányuló törekvések minimálisra csökkennek. Az egyéni, egyedi megoldások keresése csaknem elviselhetetlen anyagi és lelki teher a szülőknek. Alapítványunk célja, hogy a családokkal együttműködve, egyénre szabottan, de közösen segítse a fogyatékossággal élő fiatal felnőtteket az önállósodásban mindenkit csak olyan mértékig, amennyire szüksége van, ezzel csökkentve a függést – intézménytől, szülőtől – és a kiszolgáltatottságot. A képességek kibontakoztatása mellett létfontosságú a fiatalok saját igényeinek, magukkal szemben megfogalmazott elvárásainak építgetése, hiszen általában addigi életükben a szülő vagy az oktató-fejlesztő intézmény elvárásrendszeréhez kellett alkalmazkodniuk. Fontos cél az is, hogy a fiatalok esetleges sajátos tehetségét, alkotásait, de egyedi személyiségüket és nehézségeiket is megmutassuk. Hogy a többségi társadalom ne segítendő, jó esetben kedves, gyermeki létben leledző masszát lásson bennük, hanem embereket, egyéniségeket, akiknek bármelyikünkéhez nagyon hasonlóak az igényei. A megvalósulás módja és lehetőségei azonban különböznek. Tevékenységeink A fentieknek megfelelően Alapítványunk elsősorban a munkalehetőségek teremtése, a kreatív életvitel kialakítása, a lakhatás optimális formáinak kialakítása és az információszolgáltatás terén fejti ki tevékenységét. Csatlakozás az Alapítványhoz Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

up