Nefelejts Hagyományőrző, Közösségépítő és Felzárkóztató Egyesület

Település: Baté
Járás: Kaposvári
Tevékenység: hagyományőrzés esélyegyenlőség
Irányítószám: 7258
Cím: Baté, Petőfi Sándor utca 1.

A közösségmegtartás, a közösségfejlesztés, közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, fejlesztése, oktatási, felzárkóztatási tevékenység, az ifjúság és idősebb korosztályok generációkon átnyúló együttműködésének erősítése, fejlesztése és segítése, a kulturális tevékenység folytatása, a kulturális értékek védelme, hagyományőrzés-, -fejlesztés, nemzeti hagyományok értékrendi erősítése, a családi értékek védelme, s e szellemben történő nevelés, oktatás, hazafias nevelés, az együttműködés a határon túli magyar szervezetekkel, nemzetközi tevékenység folytatása a civil- és közösségi szféra területén, alapcél szerinti tevékenysége körében, az esélyegyenlőségre törekvés, annak fejlesztése a társadalom valamennyi szereplője részére, a fenntartó fejlődés, a környezettudatos életmód erősítése, társadalmi kutatások, felmérések, tudományos tevékenység folytatása.

up