Mindszenty József Kongregáció Remeteség

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: egyházi kultúra
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Állomás u. 61/a
Telefonszám: 06-70-221-1383
E-mail cím: info@mindszentykongregacio.hu

A Mindszenty József Kongregáció Remeteség Török Marcell atya által összeállított alapító dokumentuma a következőket mondja:

Cél:

– Az alapító tagok ezen egyesületet azzal a céllal alapították, hogy elősegítsék a magyarországi civil szerveződések, és a határainkon kívül él ő magyarok, és azok társadalmi szervezeteinek együttműködését.

– Az alapított egyesület működésével igyekszik elősegíteni a rászorultak, különösen az időskorúak gondozását, az ifjúság egészséges életmódra nevelését, a magyar kulturális hagyományok, értékek ápolását, azok megismertetését, és igyekszik segíteni a magyar nyelv oktatását, tanítását Magyarország határain kívül. Az alapszabály megállapítja, hogy az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:

        – szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

        – kulturális örökség megóvása,

        – gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

        – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

        – határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

up