Magyar-Lengyel Baráti Társaság Somogy megyei Csoportja

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: kultúra
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Szent Imre u 14
E-mail cím: info@mlbt.hu

A két nép évezredes múltra visszatekintő barátságának ápolása, a hagyományok ébrentartása és széleskörű publikálása. A magyar- lengyel kulturális örökség alapos megismerése és megismertetése. Lengyelország jelenkori társadalmi, kulturális életében való tájékozódás. Emberi kapcsolatok kialakítása az egyéni turizmus segítségével. Működési területünkön elősegíteni a demokratikus társadalom öntevékeny közösségeinek fejlődését. A jogi és nem jogi formában működő nemzetiségi közösségek motiválása, önszerveződésük elősegítése. A társadalom szervezetei közötti kommunikáció, együttműködés ösztönzése, technikai és módszertani segítségnyújtás. Az egészséges életmódra nevelés. Egyéni- és tömegsport népszerűsítése. Lengyel iskola működtetése. Testvérvárosi kapcsolatok segítése. Önkéntesség terjesztése.

up