LURKÓK JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY AZ ŐRTILOSI ÓVODÁSOKÉRT

Település: Őrtilos
Járás: Csurgói
Tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Irányítószám: 8854
Cím: Őrtilos, Rákóczi utca 17.
Telefonszám: 06-30-630-6090
E-mail cím: szelence.egyesulet@gmail.com

Anyagi támogatás nyújtása az Őrtilos, Rákóczi u. 31. sz. alatti "Lurkó Kuckó Óvoda számára a nevelőmunkát segítőjáték és taneszközök fejlesztése céljából. Egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása (eszközök, táplálék kiegészítők) - az óvodások értelmi fejlődésének segítése, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása. Az óvoda hagyomány jellegű rendezvényeihez, ünnepségeihez való támogatás nyújtása. Kirándulások, táborozások költségeinek támogatása. Az óvoda kulturális és sportrendezvényeinek, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezéseinek elősegítése és költségeihez hozzájárulás. Az óvoda játék- és oktatási eszközeinek, könyvtárának fejlesztése. Magatartási, beilleszkedési, részképesség zavarokkal küszködő gyermekek mikro csoportos, illetve egyéni felzárkóztatásához szükséges feltételek javítása (speciális játék, oktató és vizsgáló eszközök, stb.). Szociális hátrányok kompenzálása. Ezen belül: Az őrtilosi lurkó kuckó óvodába járó gyermekei részére: - az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) vásárlásához anyagi támogatás nyújtása, - az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása feltételrendszereinek (pénzügyi, tárgyi) javítása, - egészséges, balesetmentes óvodai környezet megteremtése, - kulturális és sport programok szervezése, lebonyolítása, - innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, - a hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltételrendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához, - az integrált neveléshez szükséges speciális tornaeszközök, segédeszközök, fejlesztőjátékok vásárlását támogató anyagi segítségnyújtás. A fenti célok megvalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása.

up