KÖRMEZŐ TOVÁBBKÉPZŐ Környezetvédelmi, Oktatási és Mezőgazdasági Továbbképző Alapítvány - közhasznú alapítvány

Település: Felsőmocsolád
Járás: Kaposvári
Tevékenység: környezetvédelem művelődés
Irányítószám: 7456
Cím: Felsőmocsolád, Malom u. 2.
Telefonszám: 06-20-972-1440
E-mail cím: bano@mail.datanet.hu

Gazdálkodó továbbképzés. A hagyományos magyar mezőgazdálkodás összeegyeztetése a nyugati elképzelésekkel. Gyakorlati mezőgazdasági tevékenység folytatása, eredményes módszerekkel figyelembe véve a gazdasági és környezetvédelmi tényezőket. Környezetszemléletű oktatás-nevelés módszertani fejlesztése, gyakorlati megvalósítása. A biogazdálkodás elterjedésének elősegítése, mintagazdaságok kialakítása. Bio és hagyományos termékek piacra jutásának szervezése és elősegítése. Az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztése. Különleges értékű és hagyományos élelmiszerek marketingjének támogatása. Vidékfejlesztés és a falusi turizmus támogatása és fejlesztése, felélesztve a népi hagyományokat, a régi mesterségeket, megadva a régió sajátos arculatát és ezzel előmozdítani az infrastruktúra fejlesztését. Az új családi, egyéni és szövetkezeti gazdaságok felállításához való tanácsadás. Szaktanácsadás pályázatok és különböző támogatások megszervezéséhez. Külföldi hosszú és rövid lejáratú tanulmányutak szervezése, előkészítése és lebonyolítása. Felnőttoktatás. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. Kiadványkészítés. Turisztikai fejlesztés.

up