KIKERICS (Kiliti Keresztény Ifjúsági Csoport) Egyesület

Település: Nyim
Járás: Siófoki
Tevékenység: egyházi kultúra
Irányítószám: 8612
Cím: Nyim, Fő utca 37.
Telefonszám: 06-30-227-1133
E-mail cím: kikericsegyesulet@gmail.com

A KIKERICS ( Kiliti Keresztyén Ifjúsági Csoport ) Egyesület 2010 –ben alakult. Legfontosabb céljaink, amit az Egyesület tevékenységével segíteni szerettünk volna: a településen a Keresztyén értékek ápolása, a civil lakosság kulturális tevékenységének segítése, a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, és ami talán a legfontosabb: a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése. A működési területünkön (Siófok – Balatonkiliti városrész) szeretnénk a szabadidős és hobbitevékenységet valamint a környezetvédelmet segíteni. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetével, a fogyatékkal élők nappali-, valamint az idősek otthona bentlakásos intézményével. Különösen szívünkön viseljük a Siófok – Kiliti városrész nehézsorsú embereinek segítését. Egyesületünk tagjai kizárólag önkéntes alapon dolgoznak, anyagi juttatásban, ellenszolgáltatásban senki nem részesül. Egyesületünk fennállása óta több helyi szervezettel, civil szerveződéssel működik együtt, köztük a katolikus és a református egyház helyi gyülekezeteivel, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Fogyatékkal Élők Nappali Intézményével. Eddigi működésünk alatt szerveztünk már szervezett közös autóbuszos tanulmányi kirándulást a helyben működő egyházak hittanosainak; közreműködői voltunk a „Gyerekerdő – Kerekerdő” civil kezdeményezésnek, rendszeresen részt veszünk – és újabban fő szervezői és támogatói vagyunk a „Tolerancia-napi” rendezvénynek, ahol a fogyatékkal élők és az épek közösségét próbáljuk egy közös rendezvény keretében egymáshoz közelebb hozni. Egyesületünknek a tagdíjakon felül saját bevételi forrása nincs, így folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, ahol az egyesületünk által kitűzött célokhoz forrást tudunk szerezni.

up