Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

Település: Kaposfő
Járás: Kaposvári
Tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Irányítószám: 7523
Cím: Kaposfő, Kossuth Lajos u. 159.
Telefonszám: 06-82-713-271
E-mail cím: ng7208@gmail.com

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2007. február 12-én jött létre. Alapító Varga László plébános. Az alapítvány egy nonprofit szervezet, mely adományokból és pályázatokból tartja fent magát. A kuratórium elnöke a mindenkori kaposfői plébános, jelenleg Somos László. Tagok: Radnai István (kutatómérnök-Kaposvári Egyetem) Putz András (pszichopedagógus) Dr. Rangits Gábor (középiskolai tanár) Az elmúlt évek sikeres HEFOP pályázatainak köszönhetően az iskolai előmenetelt segítő TANODA programot indítottunk be, és a Kaposmérőhöz tartozó BAGLAS pusztán szociális házat építettünk, melyek azóta is sikeresen működnek. Az alapítvány működési területe Kaposfő, Kaposmérő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Csököly és Rinyakovácsi községek. Az alapítvány célja a cigány kisebbség, ezen belül az iskoláskorú korosztályok helyzetének javítása. A különböző hátrányok egyik sűrűsödési pontja kétségtelenül a közoktatási rendszer. A problémák megoldása érdekében a kaposfői Római Katolikus Plébánián 15 éve folyik az ott élő cigány kisebbség körében közösségformáló és fejlesztő tevékenység. E tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében és a kaposfői mikrotérség cigány népességének segítésére, közösségfejlesztésre és a gyerekek tanulásának támogatására, szociális- és jogi ellátására jött létre az alapítvány. A közösségfejlesztő tevékenységet, az egyéni, iskolán kívüli fejlesztést az alapítvány munkatársai végzik.

up