Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület

Település: Mesztegnyő
Járás: Marcali
Tevékenység: hagyományőrzés természetvédelem
Irányítószám: 8617
Cím: Mesztegnyő, Ladi János u. 55
Telefonszám: 06-30-408-9175
E-mail cím: honimesztegnyo@gmail.com

Az 1961-óta működő egyesület 80 tagot tart nyilván: 15 fő általános iskolás, 25 fő középiskolás, valamint 40 fő felnőtt tagja van. Továbbhaladva az elődeink által – Kövesdi Tiborné pedagógus - megkezdett úton, sikerült tovább vinni, megszervezni a programokat, rendezvényeket, kihasználva a helyi adottságokat, lehetőségeket. Tovább bővítettük helytörténeti és néprajzi gyűjteményünket, részleges felújítást, állagmegóvást végeztünk a mezőgazdasági eszköz, ill. dokumentumtárunkban. Folytatódtak néptánc és kézműves szakköri feladataink is. Hetente kettő alkalommal tartjuk összejöveteleinket, kedden és pénteken. Megújítottuk, kibővítettük a kézműves, hagyományőrző szakkörök anyagát és a HONI tánccsoport repertoárját. Munkánkat koreográfusok, néprajzosok, muzeológusok segítették. Hagyományőrző csoportunkkal a Dorottya farsangra, pinceáldás-nyitott pincék napja, szüreti felvonulásra, és az óévbúcsúztató rendezvényünkre készültünk. A Faluházzal közösen kibővítettük a helyi közművelődési lehetőségeket, továbbképzéseket, tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat, könyvbemutatókat tartottunk a településen élők számára. Alkotótáborokat szerveztünk az előző években is közművelődési, néptánc, fafaragó, hagyományőrző, népművészeti tevékenységi körben. Ezeket, az alkotótábori lehetőségeket a következő években is szeretnénk kihasználni, megvalósítani. 1977. óta nyári közművelődési - honismereti, kézműves, néptánc táborokat szervezünk, amelyeket 1996. óta aktív oktatási időszakban erdei iskola programokkal, táborokkal egészítünk ki. Előtérbe helyezve az aktív környezeti nevelés alapelveit. Szakmai segítséget kapunk a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi szakembereitől, akik a tanösvényeink kialakításában, ill, túravezetésben segítik munkánkat. 1986. óta folyamatosan szervezzük a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozókat, az idei évben immár 28. alkalommal. Ezen a Találkozón 6 országból, a határon túli magyar lakta területekről fogadunk fiatalokat, pályázati lehetőségeinktől függően 80-100 főt, akik színes, kulturális programokon vesznek részt, amit tanárok, levéltárosok, muzeológusok, történészek, politológusok, egyházi emberek, országgyűlési képviselők segítségével szervezünk meg. Ennek a rendezvényeknek fő feladata a Kárpát-medencei magyarság népi, nemzeti identitásának, a magyar nyelv fontosságának, összetartozásunknak megerősítése, közös történelmi múltunk, gyökereink feltérképezése. A fent említetteken kívül 2002. óta a Kaposvári Egyetem Felnőttképzési és Pedagógiai Tanszékének gyakorló helye vagyunk a Faluházzal együtt. Szakmai konferenciákat, találkozókat szervezünk / országos néprajzi, honismereti, stb../. Feladatainkhoz tartozik nemzeti ünnepek, megemlékezések, évfordulók megrendezése. Kulturális programot, tárlatvezetést, szálláshelyet biztosítunk a hozzánk látogató belföldi és határon túli turistáknak, csoportoknak, diákoknak, kéktúrásoknak. 15. éve többek között szervezői és helyszíne vagyunk a „Rétesfesztiválnak”, ami a somogyi gasztronómiai rendezvénysorozat egyik fő attrakciója. Ezen a napon több ezer ember látogatja meg településünket. 2008. januárjában csatlakoztunk az „Aktív szabadidő és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli Összefogáshoz”. Tagja vagyunk a csurgói székhelyű „Vidékünk a Jövőnk” Szövetségnek, ezzel kapcsolódva az eu-s LEADER-pályázatok által biztosított lehetőségekhez. HONI Néptánccsoportunkkal, hagyományőrző egyesületünkkel anyagi lehetőségeink szerint részt veszünk települési, régiós, megyei, országos és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon. Évtizedek óta eredményesen szerepelünk a megyei Együd Árpád Emlékversenyeken, bemutatókon.

Bővebb információ:

www.honimesztegnyo.hu

up