"GYERMEKMOSOLY"Alapítvány

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: művelődés gyermekvédelem Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Toponári u. 49.
Telefonszám: 82-413-454
E-mail cím: festetics.karolina@gmail.com

A toponári óvoda gyermekeinek töretlen szellemi, erkölcsi és testi fejlődé-sének biztosítása, minden egyes generációban Toponáron lakó óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása; az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, a meglévő különbségek megszűntetése, , csökkentése, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése, s az ehhez szükséges tárgyi eszközök, oktatási anyagok beszerzése és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése, A Toponári Óvodában folyó nevelőmunka támogatása, segítése, képességfejlesztő eszközök beszerzése, a gyermekek fejlődése, fejlesztése érdekében végzett tevékenységek támogatása A Toponári Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszerek, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlása illetve tanulmányi kirándulások finanszírozása A hátrányos szociális helyzetben lévő gyermekek részére az óvodai ellátással kapcsolatban felmerült terápiás programok fedezésének támogatása, új, korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése és alkalmazása.

 

Bővebb információ:

http://www.festetics-ovodak.hu/gyermekmosoly-alapitvany.html

up