"Együtt Bakházáért" Egyesület

Település: Bakháza
Járás: Nagyatádi
Tevékenység: kultúra
Irányítószám: 7585
Cím: Bakháza, Kossuth utca 79.

Tevékenységével, közéletiségével, Bakháza település történeti hagyományépítését, a közösségi erőre támaszkodó működését, a környezetével történő tudatos és korszerű fejlesztését segíti elő. 1. Közreműködik Bakháza település és környéke történetének és hagyományainak felkutatásában, a hagyományőrzés rendszereinek kialakításában, az identitástudat erősítésében, kulturális, hagyományőrző programok szervezésében, lebonyolításában, a hagyományőrző gasztronómiai kultúra népszerűsítésében. 2. Elősegíti a településért tenni akaró polgárok, szervezetek egymásra találását, a Bakházáról elszármazottak kötődésének fenntartását, a település belső társadalmi feszültségeinek csökkentését, e téren a párbeszéd kialakítását. 3. Támogatja és elősegíti a település és környezete egyes szakterületeinek munkamegosztáson, öntevékenységen alapuló, színvonalas működését, fejlesztési irányainak megvitatását, külső szellemi erő bevonását. 4. Különös hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ezen belül kiemelten a parlagfű elleni védekezésre, megelőzésre, mely tekintetében előadásokat, rendezvényeket tart. Bakháza község közigazgatási területén parlagfű mentesítési tevékenységet végez. 5. Sajátos eszközeivel közreműködik abban, hogy a település lakossága minél nagyobb mértékben bekapcsolódhasson a település közéletébe, hatni tudjanak a személyüket érintő döntésekre és meg tudják ítélni azok hatását. 6. Együttműködésre törekszik a már működő országos és helyi szervezetekkel, szervekkel. Kapcsolattartási adatok

up