Egészségért a Gasztronómiával és Sporttal Egyesület

Település: Gyékényes
Járás: Csurgói
Tevékenység: művészet szabadidő egészségmegőrzés kultúra
Irányítószám: 8851
Cím: Gyékényes, Petőfi Sándor utca 100.
Telefonszám: 06-30-227-3289
E-mail cím: ani.domotorfy@gmail.com

Segítse a fiatalok művészeti, tudományos fejlődését. A szabadidő hasznos eltöltését, sportolási, tömegsportolási lehetőségek teremtése az egészség megőrzése érdekében. A fiatalok és az idősebb korosztály igényeihez igazodva megteremteni a művelődési és szórakozási lehetőségeket a kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. Egészségvédő programok szervezése, egészséges életmódra nevelés a társadalmi normáknak, a jó értelemben vett erkölcsösségnek megfelelő helyes magatartási szabályok elfogadtatása, népszerűsítése. Természet-, környezetvédelem, természetjáró programok támogatása, szervezése. Hagyományápolás és hagyományőrzés, a falu hagyományainak felkutatása, kiadványok gondozása (Falukönyv, helyi lap szerkesztése) - helyi és regionális hagyományok megismertetése, népszerűsítése - közösség és személyiségfejlesztő programok szervezése. A helyi fiatalok kulturális életének a fellendítése. A gyermek- és fiatalkorú korosztály közösségi tudatának megerősítése, programok szervezésével. Gyermek- és fiatalkorúak az ifjúságvédelmi területeken való tájékoztatása, bűnmegelőzési programok létrehozása. Az egyesület ezen célokat elsősorban rendezvények szervezésével, programok támogatásával kívánja megvalósítani és a rendelkezésre álló eszközökkel, tagjai révén segíteni. Határon átnyúló kapcsolatok ápolása. A magyar gasztronómiai és népi hagyományok, kultúra ápolása

up