Deseda-menti Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége Egyesület

Település: Somogygeszti
Járás: Kaposvári
Tevékenység: szabadidő
Irányítószám: 7455
Cím: Somogygeszti, Dózsa György u. 79.

Somogy megyei Nyugdíjas Civil Szervezetek érdekképviselete. Nyugdíjas Civil Szervezeteket érintő állami-, önkormányzati döntésekkel kapcsolatos véleményezések. Somogy megyei Nyugdíjas Civil Szervezetek önkormányzatok, hatóságok, intézmények közötti információáramlás szervezése, erősítése, közös programok, fellépések szervezése. Időskorúak emberi-, polgári- állampolgári jogainak védelme. A család, a közösségek, a hagyományok mint értékek őrzése, védelme. A hagyományos családi-, közösségi munkafolyamati-, gazdálkodási-ismeretek összegyűjtése, oktatása, felvilágosító-, oktatási- és képzési tanfolyamok, tréningek szervezése és tartása. Munkalehetőségek felkutatása, helyi, térségi hagyományos szakmák, szolgáltatók és helyi termék előállítók felkutatása, összegyűjtése, adatbázis kezelés, ezzel kapcsolatos szervezési tevékenység. Karitatív és szociális szerepvállalás a rászorultak érdekében, a rászorultak felkutatása és kapcsolatfelvétel. Idősek közösségeinek támogatása. Kulturális tevékenység. A hagyományos kulturális értékek védelme. A hagyományos emberi szokások és erkölcsi értékek felkutatása, követése, átadása. Települések, közösségek közötti kapcsolattartás, rendezvények, programok szervezése. Pályázatok benyújtása, pályáztatás és pályázatok kiírása, azok kezelése.

up