Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület

Település: Csurgó
Járás: Csurgói
Tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Irányítószám: 8840
Cím: Csurgó, Móricz Zsigmond utca 44/a
Telefonszám: 06-20-501-7515
E-mail cím: pinterendre79@freemail.hu

A Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület 2009 év végén alakult. 2010 tekinthető az egyesület első működési évének. A tevékenysége jórészt önkéntes munkára korlátozódik. Legfontosabb feladatának tekinti a csurgói kistérség adottságainak megfelelő térségfejlesztési, vidékfejlesztési elképzelések segítését, szoros együttműködésben a szakmai szervezetekkel, valamint a projektgazdákkal. 2010 tavaszán az egyesület elindított egy építészeti tervezési folyamatot, melynek célja a telephelyül szolgáló ingatlan fejlesztése. A tervezett fejlesztés két részre bontható. Első ütemben egy bemutató helyet kívánunk létrehozni, ahol a hagyományos vidéki életmódot kívánjuk bemutatni. Ki kell emelni, hogy a fejlesztés nem hagyományőrző szándékkal kerülne megvalósításra. Nem kívánunk kosárfonást, korongozást, egyéb kézműves mesterségeket bemutatni a látogatóknak. Célunk, hogy a modern gazdasági viszonyok mellett megteremthető vidéki életmódot mutassuk be. Mutassunk a családoknak, gazdálkodóknak, szolgáltatóknak olyan alternatívát, amely versenyképes az urbanizációval, hosszútávon fenntartható, ökoszociális megközelítésű. A fejlesztési elképzeléseink második ütemében szálláshelyeket kívánunk kialakítani, melyek több napos rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszik. A tervek megvalósításához természetesen pályázati forrásokat kívánunk igénybe venni. Az egyesület tagjai mind olyan személyek, akik a közvetlen környezetükért, annak fejlődéséért tenni akarnak, munkájukkal – még, ha nem is jár anyagi elismeréssel – ki kívánják mozdítni a térséget a holtpontról. Az egyesület 2010. december 7-én „Lehetőségek a magyar vidékfejlesztésben” címmel fórumot szervezett. A rendezvény célja, miszerint közelebb kívánta hozni a leendő projektgazdákat az átalakítási elképzelések megértéséhez, valamint jó gyakorlatok bemutatásával projektötleteket kívánt generálni, megvalósult. Az utóbbi időben több, pályázat benyújtási szándékkal érkező személy kereste fel az egyesületet. Fontos, hogy az esetek többségében vállalkozók, helyi termelők turisztikai szolgáltatók jelentkeztek, akik a fizikai beruházáson túl munkahelyeket is kívánnak teremteni. Különösen fontos ez a csurgói kistérségben, ahol az országos átlaghoz viszonyítva kétszeres a munkanélküliség. A leendő beruházások nagy része gazdaságilag multiplikatív ágazatokban csapódna le. A csurgói térségben fejlesztési realitás a magas élőmunka igényű növények termesztésének, valamint a turizmus fejlesztésének támogatása. Ebben a két ágazatban lehet elérni a legnagyobb foglalkoztatást, valamint a hozzáadott érték növelésén túl a legnagyobb árbevételt. Az egyesület alaptevékenysége keretében is elő kívánja segíteni a hagyományos vidéki életmód megőrzését, egyes esetekben újraindítását. Az ötletek megvalósításával a csurgói térség népességmegtartó képessége erősödni fog, több fiatal fogja prioritásként figyelembe venni a helyben való letelepedést, valamint az új munkahelyek által nő a fizetőképes kereslet is, amely kereslet a helyben előállított termékeket is képes lesz finanszírozni.

up