Csökölyi Kulturális Egyesület

Település: Csököly
Járás: Kaposvári
Tevékenység: kultúra
Irányítószám: 7526
Cím: Csököly, Petőfi u. 100.
Telefonszám: 06-70-320-6573
E-mail cím: szereczsz@gmail.com

Egyesületünk célként tûzte ki a lakóhelyünkön lassan már feledésbe merülõ építészeti, néprajzi, népviseleti múlt felelevenítését, és ezen hagyományok ápolását. A múlt ezen értékein keresztül olyan értékrend kialakítását szeretnénk megvalósítani, amely a lakosság egészséges öntudatának kialakítását eredményezi. A sport és egyéb rendezvényeink, megemlékezéseink, kulturális programjaink erõsítik a lakosság összetartó erejét, lehetõvé teszik a szabadidõ kultúrált és hasznos eltöltését. Programjaink több generáció együttes munkálkodása, részvétele valósul meg, mely segíti a különbözõ korosztályokhoz tartozó egyének egymáshoz való közeledését, alkalmazkodását, a kölcsönös tiszteletadás elmélyítését.

up