Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása

Település: Barcs
Járás: Barcsi
Tevékenység: társadalmi segítségnyújtás esélyegyenlőség
Irányítószám: 7570
Cím: Barcs, Széchenyi u. 20.
Telefonszám: +36-20-257-4769
E-mail cím: dcksz1991@gmail.com

SZERVEZET CÉLJAI

A szervezet a kultúra mellett nagy hangsúlyt fektet a cigányokat érintő problémák kezelésére, így tevékenységünk kiterjed a foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, oktatás területeire, valamint az érdekképviseletre is.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Jogsegély szolgálatot is működtet. Rendezvényeink megtartásával továbbra is törekszünk a cigány-magyar együttélés erősítésére, a tolerancia, a másság elfogadására. Továbbra is szeretnénk bemutatni a cigány művészet és irodalom nagyjait, értékeit. Bevonjuk a kisebb és nagyobb közösségek tagjait a cigány művészet alkotási világába. Szakmai segítséget nyújtunk igény szerint tagszervezeteink, önkormányzataink számára a napi ügyvitel feladatainak ellátására. Segíti az önkormányzatok, tagszervezetek infrastrukturális fejlesztését, valamint anyagi források előteremtését.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

2015. év folyamán a Holokauszt Emlékév kapcsán sikeresen pályázott roma holokauszt bemutatását célzó film készítésére. Ez a film készítés kiemelt projektként bírt Társulásunk 2015. évében és meghatározó volt a 2016. évi folyamatokra is. Társulásunk 2015-ben ünnepelte fennállásának és működésének 20. évfordulóját.

up