"Borostyánvirág Alapítvány" a család nélkül megszületett gyermekek és fiatal anyák megsegítésére

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: gyermekvédelem ifjúság
Telefonszám: 06-20-419-7727
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Jutai út 24.
E-mail cím: anyaotthon@freemail.hu

A Borostyánvirág Alapítvány 1997. áprilisában alakult azzal a céllal, hogy segítse a támogató családdal nem rendelkező, kisgyermekes, fiatal anyákat. Az alapítvány egy intézményt tart fent, a Borostyánvirág Anyaotthont, amely 1998. március 1-jén nyitotta meg kapuit. A Borostyánvirág Anyaotthon családok átmeneti otthonaként működik, de csak gyermekeket és anyákat fogad az ország egész területéről. 11 lakószobában összesen 34 főt tudunk egyidejűleg elhelyezni. Az intézmény a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonát képező ingatlanban működik, amelyet bérleti díj fizetése nélkül használ az intézmény. A családok önként kérhetik felvételüket az intézményvezetőnél személyesen, telefonon vagy levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. Általában egyszerre több probléma is felmerül a családban. Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége, ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség ), a felnőttek szükség szerinti ellátásban részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék. 2005.-től az intézmény egy modell-kísérletben vesz részt. A szakminisztérium támogatásával családon belüli erőszak áldozatává vált egyedülálló nőket, valamint gyermekes anyákat fogadunk be. Az úgynevezett „krízis-ellátásban” más segítő munkát alkalmazunk, mint az átmeneti otthonba került családoknál. Az akut bántalmazás miatt bekerülő nők és gyermekek néhány hétig ( 4-8 hét ) maradhatnak, ahol teljes körű, ingyenes ellátásban részesülnek. A krízis ellátás célja, hogy az akut krízist feldolgozhassák a bántalmazottak, illetve a megfelelő pszichés, mentális, jogi, anyagi és személyi segítséggel tartós, biztonságos lakhatáshoz jussanak. A krízis-ellátást az intézményen belül integráltan végezzük. A bántalmazottak így a profi szakemberek támogatásán kívül az átmeneti otthonban élők segítségét is élvezhetik. A krízis-ellátás során széleskörű, szakmaközi együttműködésre van szükség. A működéshez szükséges forrás legnagyobb részét állami támogatás teszi ki. Ezen kívül a gondozottak térítési díja, pályázati támogatások, önkormányzati támogatás járul hozzá a költségekhez. Magánszemélyek és egyéb támogatók általában természetbeni juttatással segítik a gondozottakat. Egy évben átlagosan 30 millió Ft-ból gazdálkodik az intézmény.

up