BARKA Alapítvány

Település: Barcs
Járás: Barcsi
Tevékenység: hátrányos helyzetűek megsegítése
Irányítószám: 7530
Cím: Barcs, Sétatér 4/25.
Telefonszám: 06-82-565-293
E-mail cím: barkaalapitvany@t-online.hu

Szervezetünk 1998. évben a USDOL Rapid Response „Gyors Reagálás” című foglalkoztatási válságkezelő és kistérségi gazdaságfejlesztő program hatására létre hozott magánalapítvány, melyet 5 fős Kuratórium és 3 fős Felügyelő Bizottság irányít. Tevékenységünket 1999. januárban közhasznú szervezetként kezdtük meg. Fő célkitűzésünk a Barcsi Kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli csoportok munkaerő-piaci integrációjának segítése, társadalmi hátránytényezőinek mérséklése. Törekvésünk, hogy hatékony és innovatív módszerek alkalmazásával segítsük a szociális, az egészségügyi problémákkal küszködők, a nők, valamint a pályakezdő fiatalok társadalmi leszakadásának mérséklődését, egzisztencia teremtését és térségünk gazdasági fejlődését. Szakmai szolgáltatásaink, tevékenységeink: Munkaerő-piaci információnyújtás, tanácsadás, mentorálás, munkaközvetítés Foglalkoztatás bővítését elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása Képzések, átképzési programok, tréningek szervezése Pályázatkészítési tanácsadás civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok és szociális intézmények számára Tapasztalatcserék, szakmai műhelyek, konferenciák, különféle szabadidős rendezvények szervezése Működésünk anyagi alapját pályázati források biztosítják. Célkitűzéseink sikeres megvalósítása érdekében felkészült, tapasztalattal rendelkező szakembereket foglalkoztatunk, illetve számos partnerszervezet és önkéntes segítő munkájára támaszkodunk.

up