Balatonszabadi Polgárőr Egyesület

Település: Balatonszabadi
Járás: Siófoki
Tevékenység: bűnmegelőzés
Irányítószám: 8651
Cím: Balatonszabadi, vak Bottyán utca 141.
Telefonszám: 06-30-952-8526
E-mail cím: bspte@hotmail.com

Az Egyesület 2002. december 2-án alkult, majd 2007. október 7-én újjászervezõdött. Jelenleg 47 taggal biztosítjuk településünk biztonságosabbá tételét. Az egyesület célja: A mûködési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelõzése, a bûnalkalmak csökkentése; a közbiztonság erõsítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása; a közösségi kapcsolatok erõsítése, a lakosság és bûnüldözõ szervek közötti bizalom és együttmûködés kialakítása, fenntartása Tevékenységi területe: Balatonszabadi és Siójut községek közigazgatási területe. A polgárõrség alapvetõen a bûnmegelõzés társadalmi kereteinek szélesítésére kíván lehetõséget teremteni. Céljai elérése érdekében a rendõrséggel együtt az alábbi konkrét feladatokat hajtja végre: - mûködési körzetében járõrözéseket szervez a veszélyeztetett középületek és személyek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak védelmére; - a bûnmegelõzés és vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával propaganda tevékenységet fejt ki. Felkérése alapján az egyesületi célok megvalosítása érdekében eloadásokat és oktatást vállalhat; - kapcsolatot tart a lakossággal és a bûnüldözõ szervekkel, akikkel a kituzött cél elérése érdekében együttmûködik; - a bûncselekmények megelõzésére konkrét javaslatokat tesz a helyi önkormányzat és a rendõrség részére; - környezetvédelem; - az intézkedõ rendõr vagy más rendvédelmi szerv tagja, vagy más közfeladatot ellátó személy részére közvetlen segítség-nyújtás ; - lakossági, önkormányzati, vagy más rendezvényeken rendezõi feladatok ellátása.

up