Aprólépések Alapítvány

Település: Kaposvár
Járás: Kaposvári
Tevékenység: gyermekvédelem egészségfejlesztés
Irányítószám: 7400
Cím: Kaposvár, Kaposfüredi utca 181.

Az óvodáskorú gyermekek tevékenységéhez a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, javítása. A gyermekek játéktevékenységéhez az esztétikus, jó minőségű játékok beszerzése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása különböző segítségadással (étkezési díjtámogatás, ruhanemű, játék stb). Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai eszközeinek megteremtése (tárgyi és szellemi). Biztonságos, egészséges óvodai környezet megtermtése és feltételeinek biztosítása.

up