Alapítvány a barcsi Nemzetközi Művésztelepért

Település: Barcs
Járás: Barcsi
Tevékenység: kultúra, művészet
Irányítószám: 7570
Cím: Barcs, Dózsa György utca 78.
Telefonszám: 06-20-983-9685
E-mail cím: info.kaposart@gmail.com

1. Az alapítvány neve: Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért

2. Rövidített elnevezés: Barcsi Művésztelep Alapítvány.

3. Az alapító: Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület.

4. Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre.

5. Az alapítvány székhelye: 7570 Barcs, Dózsa Gy. u. 78.

6. Levelezési címe: 7400 Kaposvár, Toldi M. u. 7.

7. Képviselő: Halmos Klára, (7400 Kaposvár, Toldi M. u. 7.)

8. Az alapítvány jogi személy.

9. Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet

10. Tevékenysége: A Barcsi Nemzetközi Művésztelep működtetése, képző- és iparművészeti tevékenység, tehetségkutatás, -gondozás, a művészek szakmai érdekvédelme.

Az alapítvány céljai, tevékenysége: Az alapítvány művészek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és a kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kulturális tevékenységet folytat – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban tv.)26.-ának c/5 pontja alapján. A barcsi művésztelep muködtetése: Kapcsolattartás, együttmuködés az ország művésztelepeit összefogó Symposion Alapítvánnyal és más hazai és nemzetközi művésztelepekkel, valamint képző- iparművészeket tömörítő közösségekkel. Tehetségkutatást, tehetséggondozást vállal, szakirányú képzést nyújt grafikai műhelyeiben. Részt vesz a közép- és felsőoktatásban, a művészeti szakokon tanuló hallgatók tanterv szerint előírt művésztelepi gyakorlatának megszervezésében, az oktatásban. Lehetoséget teremt bel-és külföldi pályakezdő és hivatásos művészek részére alkotó művészeti tevékenység folytatására és grafikai műhelyeiben elmélyült alkotómunka végzésére. Kiszélesíti a testvérvárosi kapcsolatokat, meghívja a nemzetközi résztvevőket, segíti a magyar művészek részvételét a testvérvárosi rendezvényeken. Alkotótáborokat szervez, külföldi művészeket fogad, és magyar művészeket delegál külföldi tanulmányútra. Kiadványt készít a művésztelep tevékenységéről, egyéb írott és elektronikus kiadványok megjelentetése. Hazai és nemzetközi kiállítások szervezése az alapítvány gyűjtemény anyagából. Művészeti szolgáltatásokat nyújt Barcs város művészeti életének fejlesztése érdekében. Gyarapítja Barcs város ill. a Dráva Múzeum kortárs művészeti anyagát. Szakmai érdekképviseletet biztosít a művésztelepen dolgozó művészek részére. Együttműködés Somogy megye és Barcs város kulturális szakembereivel. Pályázatok készítése, beadása országos és helyi alapítványokhoz, intézményekhez. Pályázatokat írhat ki, adományokat gyűjthet. Az alapítvány szorgalmazza a művésztelepen egy folyamatosan működő alkotóház létrehozását. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, az esetleges eredményt a jelen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

up