NEA Civil szervezetek támogatása 2018 (NEA-18-SZ / NEA-18-M) -TERVEZET- 2017. 11. 27., Hétfő, 13:05

NEA Civil szervezetek támogatása 2018 (NEA-18-SZ / NEA-18-M) -TERVEZET-

A legújabb információk szerint december közepén várható a következő évi NEA pályázatok megjelenése, ezért mutatjuk az idei felhívások alapján készült várható tervezet kivonatot.

Támogatás célja 
A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek szakmai programjának támogatása révén. 

 
Pályázók köre 
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: 

 • GFO 515 - Országos sportági szakszövetség
 • GFO 516 - Egyéb sportszövetség
 • GFO 517 - Egyéb szövetség
 • GFO 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • GFO 521 - Sportegyesület
 • GFO 526 - Polgárőr egyesület
 • GFO 528 - Nemzetiségi egyesület
 • GFO 529 - Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)
 • GFO 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • GFO 569 - Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.)). 

Társpályázó csak határon túli civil szervezet lehet.  

A pályázatok benyújtása a lefedett tevékenységi körök alapján az alábbi kollégiumokhoz lehetséges: 
 
NEA-KK-18-SZ Közösségi környezet kollégium  

 • audio- és telekommunikáció;
 • elektronikus hírközlés;
 • fogyasztóvédelem;
 • informatika;
 • ismeretterjesztés;
 • közművelődés;
 • szak- és felnőttképzés;
 • társadalmi párbeszéd;
 • település és közösségfejlesztés;
 • tudomány és kutatás.  

 
NEA-MA-18-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium  

 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme;
 • élet és vagyonbiztonság;
 • hobbi és sport;
 • közbiztonság;
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme; 
 • mentés és katasztrófa-elhárítás;
 • önkéntes tűzoltás;
 • szabadidő. 

 
NEA-NO-18-SZ Nemzeti összetartozás kollégium  

 • a Kárpát-medencei együttműködés; mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos • nemzetközi tevékenység elősegítése;
 • a Magyarországon élő nemzetiségek védelme;
 • a vallási tevékenység elősegítése;
 • az emberi és állampolgári jogok védelme;
 • az európai integráció elősegítése;
 • hagyományápolás;
 • kulturális tevékenység. 

 
NEA-TF-18-SZ Társadalmi felelősségvállalás  

 • adományosztás;
 • családsegítés;
 • egyéb nonprofit tevékenységek;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése;
 • időskorúak gondozása;
 • nonprofit szervezeteknek; ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások;
 • polgári védelem;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • szakmai és érdekképviselet;
 • szociális tevékenység.  

 
NEA-UN-18-SZ Új nemzedékek jövőjéért  

 • nevelés és oktatás; 
 • képességfejlesztés; 
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 
 • gyermek- és ifjúságvédelem; 
 • egészségmegőrzés; 
 • betegségmegelőzés; 
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 
 • kábítószer-megelőzés, 
 • természet- és környezetvédelem  

  
Kizáró okok, speciális feltételek 

Nem nyújthatnak be pályázatot:   
•  szakszervezetek,  •  pártok,  •  párt által alapított alapítványok,  •  párt részvételével létrehozott egyesületek,  •  munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,  •  kölcsönös biztosító egyesületek,  •  közalapítványok,  •  bevett egyház, egyházi jogi személy,  •  civil társaság 
  
Azon szervezetek pályázata érvénytelen,  
•  melyek a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság;  •  ha a támogatási igény benyújtója 2018-as költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő Kollégiumhoz nyújtotta be (ha a pályázó a NEA-18-M jelű kiírásra pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében szakmai pályázatot csak ugyanahhoz a Kollégiumhoz nyújthat be); •  amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft feletti támogatásban részesültek.  •  amelynek éves összes bevétele a megelőző (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot  •  Nem nyújtható be együttes pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. 

Támogatható tevékenységek köre (NEA-18-SZ)

NEA-KK-18-SZ Közösségi környezet kollégium esetén: 

I.  nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; 

II.  civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; 

III.  civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 

IV.  civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 

V.  civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása; 

NEA-MA-18-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium esetén:  

I.  civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség); 

II.  nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

IV.  civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása. 
 
NEA-NO-18-SZ Nemzeti összetartozás kollégium esetén: 

 
I.  civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);

II.  nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

III.  civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 
 
NEA-TF-18-SZ Társadalmi felelősségvállalás kollégium esetén: 
 
I.  civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 
 
NEA-UN-18-SZ Új nemzedékek jövőjéért kollégium esetén: 
 
I.  nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

II.  civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

III.  civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

IV.  civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

V.  civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása; 
 
Támogatás mértéke: 90% 
 

Elszámolható költségek (NEA-18-M)

A Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezetek fenntartható fejlődése érdekében az alábbi működési költségeket, tevékenységeket támogatja: 


Dologi kiadások 

 • Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei 
 • Adminisztráció költségei 
 • PR, marketing, kommunikációs költségek 
 • Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei 
 • Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei 
 • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei 
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások 

 
Személyi jellegű kiadások 

 • Bérköltség
 • Ösztöndíj
 • Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
 • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
 • Önkéntes foglalkoztatott költségei 

 
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Saját tulajdonú ingatlan felújítása 

Támogatás mértéke: max. 90 % 
Támogatás összege: min. 100 ezer Ft, max. 3 millió Ft 

up