Módosult az EFOP-3.3.1-16 - Tanoda programok támogatása 2017. 06. 19., Hétfő, 12:10

Nincs találat

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása ” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont 
 

 •  Felhívás szerint:  

 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év január hó 16. naptól - 2019. év január hó 16. napig van lehetőség. 
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
 

 1.  2017. január 16. – 2017. február 13.  
 2. 2017. február 20. – 2017. április 10.  
 3. 2017. április 17. – 2017. szeptember 15.
 4. 2017. szeptember 22. – 2018. február 28.  
 5. 2018. március 07. – 2018. szeptember 10.  
 6. 2018. szeptember 17. – 2019. január 16.  

 

 • Felhívás módosítás után:  

 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év január hó 16. naptól - 2017. június 29. napig van lehetőség.  
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 1. 2017. január 16. – 2017. február 13.  
 2. 2017. február 20. – 2017. április 10.
 3. 2017. április 17. – 2017. június 29. 

 
A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja 
 

 • Felhívás szerint:  

 
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:  1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.  2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.  
 

 • Felhívás módosítás után:  

 
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:  1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.  2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft -nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.  
 
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:  
 
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.   
 
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését. 
 
 Kapcsolódó közlemény:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tanoda-programok-tmogatsa-cm-vekop-732-16-kdszm-felhvs

up