Módosult az EFOP-3.1.9-16: Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása 2017. 05. 11., Csütörtök, 10:04

Nincs találat

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása” című (EFOP-3.1.9-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.05.05-én, 18:00-tól van lehetőség.

A felhívás 3.4.1.1 pontja - A szakmai munkacsoport működtetésével kapcsolatos elvárások

Törlésre került az alábbi sor:
•         egyéni fejlesztésért felelős munkacsoport

A felhívás 3.7.1 Indikátorok pontja
Az indikátor magyarázat az alábbival került kiegészítésre:

Felhívás szerint:
Azon program keretében legalább egy lezárt tanévvel rendelkező tanulók száma, akikre vonatkozóan a projekt keretében egyéni fejlődési terv készül. Az indikátor akkor teljesül, ha a bevont tanulók körében az önkéntes nyilatkozatok alapján legalább 30%-os roma részvétel igazolt (10. számú melléklet).

Felhívás módosítás után:
Azon program keretében legalább egy lezárt tanévvel rendelkező tanulók száma, akikre vonatkozóan a projekt keretében egyéni fejlődési terv készül. Az indikátor akkor teljesül, ha a bevont tanulók körében az önkéntes nyilatkozatok alapján legalább 30%-os roma részvétel igazolt (10. számú melléklet). A nyilatkozatokat a mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó beszámolóban szükséges benyújtani.

 A Felhívás 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Törlésre kerültek az alábbi mellékletek:
Adatfeldolgozási megbízási szerződés
Önkéntes nyilatkozat roma származásról

A nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz című dokumentum kiegészítésre kerül a hivatalos képviselők adóazonosító jelére vonatkozóan.

 A felhívás 6.2 A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája

Törlésre került az alábbi melléklet:
Adatfeldolgozási megbízási szerződés

A felhívás 4.3 támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Felhívás szerint:
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 14. napjától 2019. április 15. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. április 14.- 2017. május 12.
2017. május 19. - 2017. június 16.
2017. június 23. – 2017. július 21.
2017. július 28. – 2018. április 20.
2018. április 27. – 2018. október 19.
2018. október 26. – 2019. április 15.

Felhívás módosítás után:
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 14. napjától 2019. április 15. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. április 14.- 2017. május 15.
2017. május 22. - 2017. június 16.
2017. június 23. – 2017. július 21.
2017. július 28. – 2018. április 20.
2018. április 27. – 2018. október 19.
2018. október 26. – 2019. április 15.

Kapcsolódó közlemény: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-iskolapad-jratltve-msodik-esly-programok-tmogatsa-cm-felhvs-3

up