Módosult a „Digitális kompetencia fejlesztése” című felhívás 2019. 08. 23., Péntek, 10:10

Módosult a „Digitális kompetencia fejlesztése” című felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális kompetencia fejlesztése” című (EFOP-3.2.4-16 kódszámú) felhívás

Módosult a „Digitális kompetencia fejlesztése” című felhívás

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális kompetencia fejlesztése” című (EFOP-3.2.4-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

 1. Módosult a felhívás „Preambulum” fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 45 350 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 45 350 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;

 

Módosult szövegezés:

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 46 350 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 46 350 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;

 

 1. Módosult a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45 350 000 000 Ft.

 

Módosult szövegezés:

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 46 350 000 000 Ft.

 

 1. Módosult a felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta a „Digitális kompetencia fejlesztése” című program kiemelt projektként történő megvalósítását.

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult szövegezés:

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) jóváhagyta a „Digitális kompetencia fejlesztése” című program kiemelt projektként történő megvalósítását.

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 1. Kiegészült a felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek fejezete az alábbiak szerint:

 

Projekt szakmai megvalósítása

 

 1. tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztése;

 

 1. mobil klienseszközök beszerzése, szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló rendszerekkel együtt, illetve – ahol korábban nem volt ilyen jellegű fejlesztés – megjelenítő eszköz és projektor;

 

 1. a közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezésének, telepítésének és üzemeltetésének megszervezése a megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozott módszertan alapján;

 

 1. a tanulók problémamegoldó gondolkodásának, kreativitásának, együttműködési készségeinek fejlesztését szolgáló eszközök (pl.: LEGO robot, humanoid robot, drón, 3D nyomtató + nyomtatószál) beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található tankerületi központok által fenntartott, hátrányos helyzetű tanulók nevelését-oktatását ellátó köznevelési intézmények részére.

 

 1. Módosult a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

Módosult szövegezés:

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

 1. Kiegészült a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint:

 

Számszerűsített szakmai elvárások

 

 

 

 

A tanulók problémamegoldó gondolkodásának,

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény

 

kreativitásának, együttműködési készségeinek

 

 

 

fejlesztését szolgáló eszközök kiosztásával érintett

 

 

megnevezése

 

 

 

 

tankerületi fenntartású köznevelési intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

száma.

 

 

 

 

Azon köznevelési intézmények száma, amelyekben a

 

 

Az eredmény leírása

 

tanulók problémamegoldó gondolkodásának,

 

 

 

kreativitásának, együttműködési készségeinek

 

 

 

 

 

 

 

 

fejlesztését szolgáló informatikai eszközök kerültek

 

 

 

 

elhelyezésre.

 

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének

 

db

 

 

mértékegysége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazolás módja

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvek, projekt zárójelentés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény

A tanulók problémamegoldó gondolkodásának,

 

 

megnevezése

kreativitásának, együttműködési készségeinek

 

 

 

 

fejlesztését szolgáló informatikai eszközök beszerzése

 

 

 

 

 

 

 

Az eredmény leírása

A kiosztott eszközök összesített száma

 

 

 

 

 

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

14 000

 

 

 

 

 

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének

db

 

 

mértékegysége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazolás módja

Átadás-átvételi jegyzőkönyvek

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Módosult a felhívás 3.5. A projektvégrehajtás időtartama fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Módosult szövegezés:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 1. Módosult a felhívás 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

 

Módosult szövegezés:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

 

 1. Módosult a felhívás 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 45 350 000 000 Ft lehet.

 

Módosult szövegezés:

 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 46 350 000 000 Ft lehet.

 

 1. Módosult a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 45 350 000 000 milliárd Ft.

 

Módosult szövegezés:

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 46 350 000 000 milliárd Ft.

 

 1. Módosult a felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014.

 

(XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete

 

– kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

 

Módosult szövegezés:

 

Szállítói előleg

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014.

 

(XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete

 

– kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,

 

 1. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

 

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

 

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 1. Módosult a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

Módosult szövegezés:

 

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 1. Módosult a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegezés:

 

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete, az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napja, azaz 2016. február 10., vége a megvalósítás kezdetétől számított 48. hónap utolsó napja.

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

 

Piaci ár alátámasztása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.

 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független1 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

1 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Módosult szövegezés:

 

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete, az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat hatályba lépésének napja, azaz 2016. február 10., vége a megvalósítás kezdetétől számított 48. hónap utolsó napja.

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

 

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

(…)

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 1. Kiegészült a felhívás 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK fejezete az alábbiak szerint:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje1.

 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást

 

igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

 

1 Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Tájékoztatjuk, hogy a módosítások az elektronikus felülten a kitöltő rendszerben később kerülnek átvezetésre.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-digitlis-kompetencia-fejlesztse-cm-felhvs-6

 

up