Megjelent az EFOP-5.2.5-18 - Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása 2018. 03. 20., Kedd, 14:30

Nincs találat

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „ Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című ( EFOP-5.2.5-18 kódszámú) felhívás.

FELHÍVÁS

A felsőoktatási intézmények aktivitásának növelésére a társadalmi kihívások kezelésében és a társadalmi innováció terjesztése területén.

A Felhívás címe:

Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása

A Felhívás kódszáma:

EFOP-5.2.5-18

Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt, a kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények), valamint kutató intézetek számára, a társadalmi innovációk megvalósítása, a helyi szolgáltatások és közszolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány a felsőoktatási intézmények és kutató intézetek együttműködésével, aktivitásuk növelésével és új módszerek kifejlesztésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 000 000 Ft, maximum 300 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az Ifjúsági Garancia Akcióterv, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia, a Nemzeti Önkéntes Stratégia, A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia, vagy az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amelyek célként fogalmazzák meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését és esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését;
  • a társadalmi innovációt szolgáló módszertani fejlesztési programot dolgoznak ki;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Kapcsolódó hivatkozás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-525-18-trsadalmi-innovcik-j-mdszerek-kidolgozsa-1

up