Megjelent az EFOP-5.2.4-17 - Társadalmi innovációk, Adaptációk, új módszerek kiterjesztése 2017. 11. 03., Péntek, 14:50

Megjelent az EFOP-5.2.4-17  - Társadalmi innovációk, Adaptációk, új módszerek kiterjesztése

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi innovációk, Adaptációk, új módszerek kiterjesztése” című ( EFOP-5.2.4-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,39 milliárd forint.

FELHÍVÁS 
A (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése érdekében társadalmi innovációk adaptálását célzó projektek megvalósítása 
 
A Felhívás címe:  
Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése  

A Felhívás kódszáma:  
EFOP-5.2.4-17 

Magyarország Kormányának felhívása a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára1, a társadalmi innovációk megvalósítása, a helyi szolgáltatások és közszolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében. 


A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek,  és fenntartóik együttműködésével és adaptációk, új módszerek kiterjesztésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 000 000 Ft, maximum 300 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Köznevelés-fejlesztési Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Nemzeti önkéntes stratégia, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia, vagy az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését és esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését. 
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 
 A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-efop-524-17-trsadalmi-innovcik-adaptcik-j-mdszerek-kiterjesztse-kitlt-programja

up