Megjelent az EFOP-5.2.3-17: Társadalmi innovációk – Óvodai esélypontok 2017. 03. 28., Kedd, 15:19

Megjelent az EFOP-5.2.3-17: Társadalmi innovációk – Óvodai esélypontok

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi innovációk – Óvodai esélypontok” című ( EFOP-5.2.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

FELHÍVÁS

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása érdekében társadalmi innovációk támogatása, az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektek megvalósítása

A Felhívás címe:

Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok

A Felhívás kódszáma:

EFOP-5.2.3-17

Magyarország Kormányának felhívása a óvodák fenntartói számára1 , a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján társadalmi innovációk megvalósítása, óvodai esélypontok létrehozása a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodák esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítésére érdekében.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítását.

A cél elérését a Kormány az óvodák és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 30 000 000 Ft., maximum 50 000 000 Ft. közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2 , hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a köznevelési intézmények, köztük óvodák esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítését.
  • a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el:  https://www.palyazat.gov.hu/-efop-523-17-trsadalmi-innovcik-vodai-eslypontok

up