Megjelent az EFOP-5.2.2-17: Transznacionális együttműködések 2017. 03. 28., Kedd, 14:44

Megjelent az EFOP-5.2.2-17: Transznacionális együttműködések

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Transznacionális együttműködések” című ( EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,39 milliárd forint.

FELHÍVÁS

A Transznacionális együttműködések megvalósítását célzó projektek megvalósítása

A Felhívás címe:

Transznacionális együttműködések

A Felhívás kódszáma:

EFOP-5.2.2-17

Magyarország Kormányának felhívása a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára1 , a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján transznacionális együttműködés fejlesztése érdekében.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását.

A cél elérését a Kormány a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek, és fenntartóik együttműködésével, nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi tapasztalatszerzés útján tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 30 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Köznevelés-fejlesztési Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Nemzeti önkéntes stratégia, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégiában, vagy az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését és esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését.
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-522-17-transznacionlis-egyttmkdsek

up