Megjelent az EFOP-3.1.9-16: Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása 2017. 03. 28., Kedd, 14:14

Nincs találat

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása” című ( EFOP-3.1.9-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

FELHÍVÁS

A vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására.

A Felhívás címe:

Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása

A Felhívás kódszáma:

EFOP-3.1.9-16

Magyarország Kormányának felhívása köznevelési intézmények, többcélú intézmények valamint szakképzési centrumok, illetve fenntartóik számára, a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az iskolarendszerből kikerült, végzettséggel nem rendelkező fiatalok képzettségének javítását, a hátrányos helyzetű illetve roma gyermekek érvényesülésének növelését a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, ill. a nem formális és informális tanulásban.

A Felhívásban foglalt feltételek mentén megvalósuló programok hozzájárulnak a fenti célok megvalósításához.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 20 000 000 Ft - 40 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú köznevelési intézményekbe történő beiskolázásához, az így beiskolázott fiatalok számának növeléséhez.
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a szakképesítéssel, érettségivel rendelkező fiatalok számának növeléséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-319-16-iskolapad-jratltve-msodik-esly-programok-tmogatsa

up