Megjelent az EFOP-1.8.7-16: Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében 2017. 03. 22., Szerda, 12:11

Megjelent az EFOP-1.8.7-16: Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

FELHÍVÁS

A lakosság egészségkultúrájának fejlesztésére, hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós programok megvalósítására

A Felhívás címe:

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

A Felhívás kódszáma:

EFOP-1.8.7-16 

Magyarország Kormányának felhívása azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §- a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók /intézmények, vagy azok fenntartóik számára a szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjaik megvalósítására.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, a hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével. A célok elérését a Kormány az állami, nem állami, egyházi szociális szolgáltatók/intézmények és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50.000.000,- Ft – 100.000 000,- Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3 , hogy:

  • a prevenciós szemléletformáló programjaik megvalósításával hozzájárulnak a szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához;
  • ösztönzik a helyi szintű kezdeményezéseket, valamint hozzájárulnak a területi együttműködések megerősítéséhez;
  • speciális programjaikkal hozzájárulnak a szülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programokat valósítanak meg;
  • helyi akciótervet dolgoznak ki a szenvedélybetegség megelőzése érdekében a fenntarthatóság és hatékonyság figyelembe vételével;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-187-16-clzott-prevencis-programok-a-szenvedlybetegsg-megelzse-rdekben-1

up