Megjelent az EFOP-1.8.6-17: A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén 2017. 03. 28., Kedd, 13:57

Megjelent az EFOP-1.8.6-17: A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című ( EFOP-1.8.6-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

FELHÍVÁS

a lakosság egészségi állapotának javítását célzó projektek megvalósítására

A Felhívás címe:

A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

A Felhívás kódszáma:

EFOP-1.8.6-17

Magyarország Kormányának felhívása a szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgás területén működő, illetve tevékenységet kifejtő a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti országos jellegű sportszövetségek és sportköztestületek, b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek számára, a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, a hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű célcsoportok számára és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztések megvalósítását.

A cél elérését a Kormány az a)-b) pont szerinti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket, a projektekre megítélt minimum 150.000.000,- Ft – 1.200.000.000,- Ft vissza nem térintendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA – healthenhancing physical activity) európai uniós ágazatközi koncepciójának magyarországi megvalósításához, népszerűsítéséhez, így különösen vállalják az Európai Unió Tanácsa (későbbiekben: Tanács) egészségvédő testmozgás ágazaközi előmozdításáról szóló 2013. november 23-i ajánlásában foglalt, az Unió testmozgásra vonatkozó iránymutatásain nyugvó – a sport, az egészségügy, az oktatás, a környezet, várostervezés, közbiztonság, közlekedés, a munkahelyi környezet területeit, valamint az idős polgárokat érintő − beavatkozások megvalósítását,
  • ösztönzik a fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonását a mozgás világába szabadidős sportok, mozgásformák megismertetésével, testmozgás és sportporgramok szervezésével és szabadidősportot gyakorló csoportok szervezésével, melynek célja a mentális stabilitás növelése, a krónikus, nem fertőző betegségek (különösen: a keringési betegségek, valamint metabolikus szindróma tünetek kialakulásának) megelőzése, korrekciója, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételének elősegítése,
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-186-17-a-felntt-lakossg-prevencis-cl-egszsgfejlesztse-a-szabadidsport-rvn

up