Megjelent az EFOP-1.7.1-17 - Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése 2017. 05. 02., Kedd, 10:17

Megjelent az EFOP-1.7.1-17 - Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” című (EFOP-1.7.1-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd forint.

FELHÍVÁS

a társadalmi felzárkózás, a területi különbségek csökkentése, a szakterületeken átívelő komplex programok megvalósítására a helyi akciócsoportok bevonásával

Felhívás címe: 

Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése A

Felhívás kódszáma:

EFOP-1.7.1-17

Magyarország Kormányának felhívása jogi személyiséggel rendelkező helyi közösségek (HACS1 - Helyi Akciócsoportok) részére a társadalmi felzárkózás, és a területi különbségek csökkentése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését, a szegénység, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását. A cél elérését a Kormány a 1303/2013/EU rendelet (KSK rendelet) 33- 35. cikk alapján a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által elismert, Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező egyesületek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50.000.000 forint – 150.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

  • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához
  • a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtöréséhez - a területi különbségek csökkentéséhez szakterületeken átívelő komplex programok megvalósításával
  • a közösségépítéshez- és megtartáshoz
  • ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához 

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-171-17-az-egymst-erst-elmaradottsgot-konzervl-terleti-folyamatok-megtrse-1

up