Megjelent az EFOP-1.11.1-17 - Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén 2017. 03. 27., Hétfő, 12:54

Megjelent az EFOP-1.11.1-17 - Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén” című (EFOP-1.11.1-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.

FELHÍVÁS

a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok tartósan támogatott, szociális gazdasági megoldásokkal ötvözött munkalehetőségének biztosítására

A Felhívás címe:

Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén

A Felhívás kódszáma:

EFOP-1.11.1-17

 

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, nonprofit gazdasági szervezetek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, gazdasági szervezetek alkotta konzorciumok részére 1 a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett járásokban -kiemelten a 36 komplex programmal fejlesztendő járások területén – valamint a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett települések területén, olyan programok indítására, melyek a szociális gazdaságban fenntartható társadalmi vállalkozási modellek bevezetését, elterjesztését ösztönzik a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok körének bevonásával.

Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal lehet elérhetővé tenni a munkába álláshoz szükséges munkaerőpiaci szolgáltatásokat, foglalkoztatási támogatásokat. A foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programokban az intézkedéseknek el kell érniük a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat is. A leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerőpiacra nem, vagy nehezen bevonható emberek munkalehetőségeinek bővítése a szociális gazdaság eszközrendszerével kiemelten fontos cél.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés növelését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem erősítését, valamint a társadalmi célú vállalkozások ösztönzését és támogatását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, nonprofit gazdasági szervezetek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, gazdasági szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket projektenként minimum 30 000 000 forint, maximum 50 000 000.- forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 25 000 000.- forint összegű támogatási előleget biztosít;

A támogatási kérelmet benyújtó konzorciumok az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a leghátrányosabb helyetű, a nyílt munkaerőpiacra nem vagy nehezen integrálható csoportok foglalkoztathatóságának növeléséhez;
  • a projektjük megvalósításával a társadalmi integrációt szolgáló szociális gazdasági megoldásokat alkalmazzák;
  • a projektjük megvalósításával hozzájárulnak olyan társadalmi vállalkozások létrehozásához, melyek megerősíthetik a programban részt vevő szervezetek foglalkoztatási potenciálját ötvözve az üzleti és társadalmi szempontokkal;
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhéz;
  • a kapott támogatáson felül önerőből is finanszírozzák a projektet.

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/efop-1111-17-ksrleti-programok-a-szocilis-gazdasg-erstse-s-a-leghtrnyosabb-helyzet-csoportok-elhelyezkedse-rdekben-non-profit-szervezetek-s-vllalkozsok-egyttmkdse-rvn

up