Megjelent az EACEA 40/2017 - Testvérváros-program 2018 2018. 02. 21., Szerda, 13:50

Megjelent az EACEA 40/2017 - Testvérváros-program 2018

Megjelent az EACEA 40/2017 "Európa a Polgárokért Program 2014-2020, Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel, Testvérváros-program 2018." című felhívás

A pályázatok benyújtása lehetséges:
• 2018. március 1-ig (Megvalósítási időszak: 2018. július 1-től, 2019. március 31-ig)
2018. szeptember 3-ig (Megvalósítási időszak: 2019. január 1-től, 2019. szeptember 30-ig)

Általános célkitűzések:

• a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása;
• az európai polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása

Egyedi célkitűzések:

• eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén növelni a tudatosságot az emlékezés, közös történelmünk és értékeink, valamint az Unió célja, vagyis a béke, az uniós értékek és az Unió népei jólétének előmozdítása tekintetében;
• az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, valamint a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek előmozdítása révén.

Pályázók köre:

Pályázók lehetnek a városok/települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.


Partnerek lehetnek helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

Projekt területi korlátozása:

• az Európai Unió 28 tagállama
• Szerbia, Montenegró, Macedón Köztársaság, Albánia, Bosznia-Hercegovina


Támogatás összege:

max. 25 000 euró / projekt

 

Kapcsolódó hivatkozás:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

up