Megjelent a ZÖLD FORRÁS _2018 2018. 03. 02., Péntek, 11:36

Megjelent a ZÖLD FORRÁS _2018

A ZÖLD FORRÁS 2018. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 2018. ÁPRILIS 4-IG LEHETSÉGES.

 

TÁMOGATÁS CÉLJA

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot, azon környezet- és természetvédelmi civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek: 

 • 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
 • tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és / vagy természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek; 
 • a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
 • 2016-ben és 2017-ban környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;
 • 2016. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

NEM PÁLYÁZHATNAK:

 • közalapítványok,
 • civil társaságok,
 • köztestületek,
 • non-profit gazdasági társaságok,
 • egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 • pártok,
 • gazdasági társaságok.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NKP) alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 • az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 • védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 • az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése. 
 • A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
 • élőhelyvédelem;
 • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 • tájvédelem;
 • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 • környezetvédelmi tanácsadás;
 • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
 • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: MAX. 100%

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: MIN. 600 EZER FT MAX. 2 MILLIÓ FT

A teljes felhívás valamint a pályázati adatlap letölthető: 
www.kormany.hu/download/d/b4/51000/ZF_2018.zip#!DocumentBrowse [1]
 

up