Megjelent a VEKOP 7.3.3-17 - Digitális környezet a köznevelésben 2017. 05. 02., Kedd, 10:28

Megjelent a VEKOP 7.3.3-17 - Digitális környezet a köznevelésben

Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális környezet a köznevelésben” című (VEKOP 7.3.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,67 milliárd forint.

FELHÍVÁS

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására

A Felhívás címe:

Digitális környezet a köznevelésben

A Felhívás kódszáma:

VEKOP-7.3.3-17

Magyarország Kormányának felhívása a köznevelési intézményfenntartók számára1 , az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat a munkaerőpiacon, felsőoktatásban, egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre felkészítő minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egész életen át tartó tanulás ösztönzése érdekében.

A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények együttműködésével, a digitális pedagógiai módszertanokat támogató eszközöknek a köznevelési intézményekben történő pilot jellegű bevezetésével és beválás-vizsgálatával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 100 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

  • a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre;
  • a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához;
  • a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához; 
  • továbbá vállalják, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívástervezet az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-733-17-digitlis-krnyezet-a-kznevelsrt

up