Megjelent a FOF2018 - Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2017. 11. 27., Hétfő, 14:20

Megjelent a FOF2018 - Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hírdet "Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása" (kódszám: FOF2018) címmel.

A pályázatok benyújtása 2018. január 2-ig lehetséges. 


Pályázók köre 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/ vagy segítő szervezetek, intézmények. 


Kizáró okok, speciális feltételek 
A nyertes FOF2017 pályázat esetén is lehetőség van a pályázat benyújtására. Már folyamatban lévő támogatott programra/tevékenységre kiegészítő támogatást nem lehet igényelni. Kizárólag új projektre vagy folytatásra lehet programot beadni. Folytatás esetén a program megvalósítási időszakának kezdő dátuma 2018. július 1. 
Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat!

 
Támogatható tevékenységek köre 


A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés 


Célja: olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.

 
A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése. 


Megpályázható területek: 
Az A.) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok stb.  


B) Fogyatékosságügyi projektek 
 

Választható tevékenységtípusok: 

  • személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
  • engedélyezett képzés
  • érzékenyítés és/vagy szakmai fórum (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köz nevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
  • felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
  • infokommunikációs akadálymentesítés 
  • foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
  • szervezetfejlesztés 


Szervezetfejlesztés alatt olyan komplex tevékenységet értünk, amely 

  • civil szervezetek fenntartható működése fejlesztése terén referenciával rendelkező külső szakértő bevonásával valósul meg
  • a pályázó szervezet fenntartható működésének helyzetértékelésére épül
  • a pályázó szervezet fenntartható működésének fejlesztésére, társadalmi hatása mérhetővé tételére, és a szervezet tevékenységében vezetőként közreműködők vezetői készségeinek fejlesztésére irányul. 

  
Kiemelt területek: képzés/érzékenyítés/szakmai fórum esetében előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok: fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás}, pszichoszociális fogyatékosság, súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport, fogyatékos nők, fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők, koragyermekkori intervenció, beszédfogyatékosság, ágazatközi együttműködések 

AB) kategórián belül lehetőség van több tevékenységtípust is választani, azzal a kritériummal, hogy a programban megvalósítani kívánt tevékenységek összefüggenek egymással, illetve a megpályázható összeg ebben az esetben is maximum 3.000.000Ft.  


Támogatás mértéke, összege  
Maximálisan pályázható összeg az A.) kategóriában: 10.000.000 Ft 
Maximálisan pályázható összeg a B.) kategóriában: 3.000.000 Ft 

Kapcsolódó hivatkozás: http://www.kormany.hu/download/4/a9/31000/FOF2018.pdf#!DocumentBrowse 

up