KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” 2019. 08. 23., Péntek, 13:10

KEHOP-2.1.7  „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című (KEHOP-2.1.7 kódszámú) egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás

Módosult „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című (KEHOP-2.1.7 kódszámú) egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című (KEHOP-2.1.7 kódszámú) egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás

A módosítás keretében a támogatható tevékenységeknek és az aktív elérés fogalmának az értelmezést segítő kiegészítésére, valamint egy értékelési szempont adminisztratív pontosítására kerül sor, továbbá a felhívás kiegészül az építési költségek saját teljesítésben történő elszámolásának lehetőségével.

A technikai módosítások a kitöltő programot nem érintik, a benyújtás és az értékelés tekintetében a támogatást igénylőket hátrány nem éri.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 17. napjától 2019. szeptember 16-ig van lehetőség.

3.1.1.2.

Eredeti szöveg:

A felhívás   keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan, amelyek kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív,         igazolható bevonása. A felsorolt tevékenységek             közül     1 választása kötelező.

Módosított szöveg:

A   felhívás   keretében   az   alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan, amelyek kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok  aktív, igazolható bevonása. A       felsorolt tevékenységek             közül víziközmű-szolgáltató kedvezményezett esetén 1 választása kötelező, érdekképviseleti         szervezet kedvezményezett esetén a fejezetben felsorolt támogatható tevékenységek választása opcionális.

 

4.4.2.

Eredeti szöveg:

4. A felhívás       3.1.1.2. pontjában foglalt, a kötelezően               választandó tevékenységen túl               választott projektelem(ek) száma (db):

1                             2 pont

2-3                         4 pont                                                                                

4                             6 pont

 

Módosított szöveg:

4. A felhívás 3.1.1.2. pontjában foglalt, a kötelezően választandó 1 tevékenységen túl választott projektelem(ek) száma (db):                                                                                                                                                 

1                             2 pont                                                 

2                             4 pont                                                                                                               

3                             6 pont

 

5.5

Eredeti szöveg:

Saját teljesítés:                Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak              szerint                az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:

•  Projekt-előkészítés költségei;                 

•  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;                                               

•  Projektmenedzsment költségek;

 

Módosított szöveg:

Saját teljesítés:   Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak       szerint        az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:

•             Projekt-előkészítés költségei;                 

•             Építéshez kapcsolódó költségek;                          

•             Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;                               

•             Projektmenedzsment költségek;

 

Fogalomjegyzék

Eredeti szöveg:

Aktív elérés/részvétel: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek               száma   (egy személy csak egyszer elszámolható).  A  célcsoport  „aktív elérése”  akkor  valósul  meg,  ha  a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását  igényli.  Az  aktív  elérési mutatók                abban   az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg,     tehát    a célcsoportnak lehetősége   van   és   él   is   a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új    cselekvési formákat  próbáljon  ki  a  kampány során.   Az   aktív   részvétel   jelen felhívás              esetében valamilyen,   a szemléletformálás témáját tükröző, a szakmai üzenet elmélyítését segítő, a célcsoporti       sajátosságoknak megfelelő kampánytermék (rajz, fotó vagy egyéb alkotás pl. kitöltött teszt feladatlap, vagy               egyéb   feladatok megoldása,   élménybeszámoló, ötletpályázat stb.) létrehozását jelenti.  A  mutató  kiszámítása:  A szemléletformálásba bevont minden olyan   személy   növeli   a   mutató értékét, aki   valamely kampányterméket  -     önállóan vagy csoportosan         –létrehozott. A bizonyítottan a                szemléletformálási tevékenység eredményeképpen a szennyvízcsatorna hálózatra             a projektidőszakban rákötést megkezdő lakások lakói ugyancsak növelhetik az aktív elérés mutató értékét.

Módosított szöveg:

Aktív  elérés/részvétel:                a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma. A célcsoport „aktív elérése”  akkor  valósul  meg,  ha  a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a        célszemély aktivitását  igényli.  Az  aktív  elérési mutatók abban             az esetben alkalmazhatók,        amennyiben      valóban kétirányú                kommunikáció  valósul meg, tehát  a  célcsoportnak  lehetősége  van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki a kampány során. Az aktív részvétel jelen felhívás                esetében valamilyen,        a szemléletformálás témáját  tükröző, a              szakmai  üzenet elmélyítését segítő, a célcsoporti sajátosságoknak megfelelő kampánytermék (rajz, fotó vagy egyéb alkotás pl. kitöltött teszt feladatlap, vagy egyéb                feladatok megoldása, élménybeszámoló, ötletpályázat               stb.) létrehozását jelenti. Az aktív elérések eredményeit     tevékenységenként szükséges                összesíteni,        lehetőség szerint            értékelni, illetve a következtetéseket levonni.       A kiértékelés     keretében lehetőség szerint a szemléletformálási tevékenység által                kitűzött                célok elérését, a célcsoport aktivitását és tudásszintjét, a vizsgálat által feltárt ismerethiányokat, téves ismereteket szükséges    elemezni és az  erről készített dokumentációban bemutatni. A mutató kiszámítása: A szemléletformálásba bevont minden olyan személy növeli a mutató értékét, aki valamely kampányterméket – önállóan vagy      csoportosan      – létrehozott.   A bizonyítottan                a szemléletformálási tevékenység eredményeképpen a szennyvízcsatorna hálózatra a projektidőszakban rákötést megkezdő lakások lakói ugyancsak növelhetik az aktív elérés mutató értékét. Az aktív elérések igazolására elegendő a szemléletformálási tevékenységhez illeszkedő, a célszemély aktivitását bizonyító – az egyediséget alátámasztó (pl.: projekt azonosítóval, sorszámmal ellátott) – kampánytermék, vagy annak dokumentált (digitalizált, szkennelt, lefotózott stb.) változata, továbbá a kapcsolódó összesítő értékelés megőrzése a projekt fenntartási időszakának végéig. Az aktív elérések igazolására nem feltétlenül szükséges a bevont személyek személyes adatainak felvétele, kezelése és megőrzése. A kampánytermékkel kapcsolatban az alábbi adatok rögzítése szükséges (amennyiben releváns): kampánytermék keletkezésének helye, ideje, rendezvény, felület, stb. megnevezése. Amennyiben az aktív elérések kapcsán (például nyereményjáték esetén) a részt vevők személyes adatai is rögzítésre kerülnek, abban az esetben – az érintettek előzetes és szabályszerű tájékoztatása mellett – a felhívás 7. pontjában szereplő adatvédelmi jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni a személyes adatok védelme érdekében.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vzikzm-szolgltatssal-kapcsolatos-szemlletformls-cm-kehop-217-kdszm-egyszerstett-eljrsrend-szerinti-felhvs

up